E-poe klienditeenindus:
iga päev 10.00-17.30,
E-post: info@asoul.ee

Garantii

Kauba garantii

1. Internetikauplus vastutab kauba kvaliteedinõuetele mittevastavuse eest, mis on tulnud ilmsiks 24 kuu jooksul kauba ostjale üleandmisest.
2. Esimese kuue kuu jooksul kauba ostjale üleandmise hetkest nähakse ette, et kauba mittevastavus oli olemas kauba ostjale üleandmise momendil, kui niisugune oletus ei ole vastuolus kauba või defekti olemusega (võlaõigusseaduse (VÕS) § 218).
3. Esimese kuue kuu jooksul peab internetikauplus tõestama, et puudus ei ole tootmispraak. Järgnevate kuude jooksul, kuni 24kuulise tähtaja lõppemiseni, peab ostja tõestama, et puudus on tootmispraak.
4. Kauba mittevastavuse puhul on ostjal õigus nõuda kauba asendamist kvaliteetse kaubaga või loobuda ostust ja tagastada kaup internetikauplusele viimase kulul.
5. Kauba tagastamise korral tagastatakse ostjale kauba eest tasutud summa koos transpordikuludega, kui transport telliti internetikauplusest, 30 päeva jooksul, arvestades pretensiooni esitamise päevast..
6. Kauba garantiitalongiks on arve, mille ostja on saanud kauba ostmisel.

Raha tagastamise garantii

1. Kui ostetud kaup ostjale mingil põhjusel ei sobi, siis on tarbijal võlaõigusseaduse (VÕS) kohaselt võimalik toode tagastada 14 päeva jooksul ning ta saab tagasi 100% tasutud rahast (kaasa arvatud transpordikulud, kui transporditeenus oli tellitud internetikauplusest).
2. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see oli valmistatud ostja individuaaltellimusena.
3. Raha tagastatud kauba eest makstakse ostja arvelduskontole 14 päeva jooksul pärast seda, kui internetipank on saanud sellekohase avalduse, kuid mitte enne, kui ostja on kauba internetipangale tagastanud.
4. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.
5. Kauba tagastamiseks tuleb kirjutada avaldus ja saata see aadressile info@asoul.ee
6. Juhtudel, mida ei ole kirjeldatud käesolevas jaotises, kehtivad internetipanga tingimused ja Eesti Vabariigi seadused.